Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót bud. lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 523

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-83-43
58 668-83-42
58 668-83-41

Fax: brak
E-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie zawierające:
1. opis znalezionego produktu,
2. adres i opis miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.
Sposób załatwienia sprawy: Zawiadomienie zostaje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciąg 3 dni, przekazane do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Opłaty: Nie dotyczy.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Inne informacje: 1. Kto, w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
- wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.
2. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia.
3. W ww. przypadkach należy niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu przedmiotu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, a jeśli nie jest to możliwe Prezydenta Miasta Gdyni.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2012
Data udostępnienia informacji: 30.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2021 11:50 Aktualizacja treści Anna Częścik
16.04.2020 12:47 Korekta Anna Częścik
15.04.2019 16:01 Zmiana załącznika Anna Częścik
14.12.2018 13:13 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.07.2017 13:43 Korekta Anna Częścik
05.07.2017 09:35 Korekta Michał Kowalski
04.07.2017 15:36 Aktualizacja treści Anna Częścik
31.08.2012 12:58 Korekta Alina Limańska - Michalska
29.08.2012 15:27 Zmiana podstawy prawnej Alina Limańska - Michalska
29.08.2012 15:06 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska