65/2002/IV/O

udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 3.000 EURO na realizację zadania związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biwak wigilijny dla młodzieżowych grup zajęciowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.12.2002