57/2002/IV/U

upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr KB/400/UI/108/W/2002dotyczącej 'Rozbudowy V Liceum Ogólnokształcącego', rozszerzającego zakres rzeczowy zadania o roboty dodatkowe w ramach zamówienia z wolnej ręki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.12.2002