WYSZUKIWARKA UCHWAŁ

:
Np. 6532/17/VII/P
:
Np. 2016 lub 01.05.2016
:

Wyniki wyszukiwania:

 • Uchwała nr XXXVIII/1112/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXX/765/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 432kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1111/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1110/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie skargi Pana KS na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • Uchwała nr XXXVIII/1109/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 98kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1108/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (40 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1107/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 16,wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 16
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1106/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 52
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1105/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Poleskiej/Litewskiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1104/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1103/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów 11a
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1102/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (100 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1101/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/96
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1100/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1099/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. bp. Dominika
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1098/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Rybaków
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1097/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1096/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 10-20A
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1095/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 170C,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1094/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Podgórna 14
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 125kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1093/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1092/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1091/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 93kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1090/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 97kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1089/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 285kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1088/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 1385kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1087/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 95kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  tekst obwieszczenia - rozmiar: 4816kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1086/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 15022kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1085/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 1594kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1084/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 170kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1083/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy – drogi wewnętrznej polożonej na terenie Miasta Gdynia (ul. Grudzińskiego)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 913kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1082/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1081/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 3825kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2018
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 805kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni Rady Miasta Gdyni z dnia 20.12.2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni
  Plik pdf  treść obwieszczenia - rozmiar: 3710kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1078/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1077/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1076/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 3849kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1075/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 809kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1074/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej
 • Uchwała nr XXXVII/1073/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie skargi pana ZC na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni, XXXVII/1074/17 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej
 • Uchwała nr XXXVII/1072/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Kępa Oksywska
  Plik pdf  teść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1071/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (1000 m2),
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1070/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana Kilińskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1069/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (840 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1068/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1067/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1066/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1065/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 68-69,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1064/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Sezamowej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1063/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 101,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1062/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (350 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1061/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1060/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (300 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1059/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stefana Batorego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1058/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1057/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1056/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Spółdzielczej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1055/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1054/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Adwokackiej,
  Plik pdf  treść uchwał - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1053/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1052/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1051/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 1
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1050/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1049/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (446 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1048/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (1119 m2)
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1047/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1046/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej/Alzackiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1045/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1044/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1043/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1042/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 190kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1041/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 92kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 261kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1039/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zadań własnych Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/1038/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVII/R/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.11.2017 w sprawie Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie poparcia zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 77kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1037/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1036/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie skargi Pana MR na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 2402kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1035/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie skargi Państwa EKL na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
 • Uchwała nr XXXVI/1034/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1033/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1032/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1031/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1030/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (28 m2),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1029/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1028/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1027/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1026/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 13B, 9C
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1025/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 72,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1024/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1023/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1022/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II/I,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1021/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1020/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zwierzynieckiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1019/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1018/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (173 m2),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1017/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75C,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1016/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 102C,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1015/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Bernarda Chrzanowskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1014/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej (338 m2),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1013/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1012/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1011/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1010/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (158 m2),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1009/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1008/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Spokojnej 20
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1007/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Warszawska)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 119kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1006/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Henryka Siemiradzkiego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1005/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1004/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (ul. Hallera),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1003/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Głogowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1002/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1001/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/1000/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Franciszka Sokoła,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/999/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/998/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/997/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zbudowanych garażami na czas nieoznaczony,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/996/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/995/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/994/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oraz na nieruchomość stanowiącą własność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/993/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 403kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/992/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmieniająca Statut Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 96kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/991/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/990/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 196kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/989/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc postojowych, których zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionych przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/988/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2022 r.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 108kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/987/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 107kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/986/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 199kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/985/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/984/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/983/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie określenia dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za jego korzystanie,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 208kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/982/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1045kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/981/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 717kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/980/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1438kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/979/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 2814kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/978/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/977/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 106kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/976/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 3652kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/975/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1038kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXVI/974/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.10.2017 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w roku szkolnym 2016/2017,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 4682kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/973/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  ul. Janusza Korczaka 13
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/972/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/971/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 117kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/970/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 507kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/969/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Paderewskiego 3
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/968/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/967/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/966/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 126kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/965/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Okrężnej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/964/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/963/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 • Uchwała nr XXXV/962/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/961/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wincentego Pola 2/72 w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/960/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/959/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej/Chwarznieńskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/958/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/957/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Sieradzkiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/956/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej oraz ul. Storczykowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/955/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 454kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXV/954/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 114kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/953/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 728kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/952/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12  sierpnia 2017 roku,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 108kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/951/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 119kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/950/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 3827kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/949/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 2113kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/948/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej”, planowanego do realizacji w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 125kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/944/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 179kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/943/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zwolnienia dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/942/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 56 w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 99kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/941/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 288kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/940/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 280kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/939/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 218kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/938/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/937/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ulicy Miętowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/936/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/935/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy  Henryka Sienkiewicza,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/934/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema 10,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/933/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Podgórnej 5,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/932/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 19,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/931/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 17
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/930/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy Placu Górnośląskim,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/929/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/928/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/927/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii, 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/926/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/925/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/924/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 286kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/923/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1482kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/922/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 92kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/921/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 224kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/920/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 135kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/919/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 192kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/918/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 96kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/917/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1054kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/916/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 7768kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIV/915/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2017 w sprawie ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 99kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie połączenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26 i Szkoły Podstawowej nr 46 im. Franciszka Sokoła, ul. Chwaszczyńska 26 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 322kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/913/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie połączenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 i Szkoły Podstawowej nr 47 im. Franciszki Cegielskiej, ul. Nagietkowa 73 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 318kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/912/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie Zmieniająca uchwałę nr XXXIX/1270/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie założenia Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 205kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/911/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 10 dla Dorosłych w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/910/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 8 dla Dorosłych w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/909/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 6 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/908/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 5 dla Dorosłych w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/907/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 4 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 4 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/906/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 3 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 99kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/905/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/904/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 1 w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/903/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gdyni dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/902/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Gdyni dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/901/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 8 w Gdyni w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/900/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/899/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/898/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/897/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/896/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/895/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/894/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 50 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 50 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/893/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/892/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/891/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/890/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 119kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/889/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 48 i Gimnazjum nr 20, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/888/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 47 im. Franciszki Cegielskiej i Gimnazjum nr 19, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/887/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 46 im. Franciszka Sokoła i Gimnazjum nr 18, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/886/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża i Gimnazjum nr 17, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/885/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego i Gimnazjum nr 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/884/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku i Gimnazjum nr 12, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/883/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum nr 8, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/882/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” i Gimnazjum nr 7, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/881/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu i Gimnazjum nr 5, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/880/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/879/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/878/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/877/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/876/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/875/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/874/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/873/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/872/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/871/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/870/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/869/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 100kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/868/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/867/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/866/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/865/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/864/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Orła Białego w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/863/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/862/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/861/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/860/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zasad nabywania przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/859/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 116kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/857/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 14
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 361kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/856/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 44,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/855/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/854/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na przyjęcie przez Gminę  Miasta  Gdyni darowizny nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Górniczej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/853/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia   zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasta  Gdyni  na  nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
 • Uchwała nr XXXIII/852/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Strzelców
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 119kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/851/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/850/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/849/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 90kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/848/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Mrongowiusza 21
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/847/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 179,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/846/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 96A,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/845/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy     dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/844/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 57A,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/843/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Zawiszy Czarnego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/842/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morskiej 173
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/841/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 14
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/840/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/839/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 203A,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/838/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/837/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 14351kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/836/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 3899kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23330kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/834/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 3068kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/833/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 570kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/832/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 127kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/831/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zmieniająca  uchwałę  Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 92kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 406kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/829/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej  w Gdyni przy ul. Strzelców 28,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/828/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 881kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/827/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 374kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/826/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 125kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/825/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 555kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/824/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1934kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/823/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 114kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/822/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 111kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/821/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2016
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 110kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIII/820/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 2665kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/819/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie założenia Przedszkola nr 58 w Gdyni, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 328kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/818/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie założenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 326kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/817/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/814/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 288kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/813/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Skolskiej w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 411kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/812/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Prostokątnej w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1501kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/811/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Posejdona w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 415kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/810/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy I. Łyskowskiego 4
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/809/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Lotników 152
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/808/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/807/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/806/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. 3
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 97kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/805/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 35
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/804/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/803/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/802/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/801/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo,  stanowiących  własność Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/800/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/799/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osoby fizycznej położonej w  Gdyni przy ul. Żukowskiej
 • Uchwała nr XXXII/798/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 134kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/797/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1982kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/796/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, skorygowanego w obszarze Mola Rybackiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 868kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/795/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 7049kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXII/794/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.05.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 2593kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/793/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 195kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/792/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 92kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/791/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 97kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/790/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 7842kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/789/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • Uchwała nr XXXI/788/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • Uchwała nr XXXI/787/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/786/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowe
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/785/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Ignacego Krasickiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/784/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonych przy ul. Wójta Radtkego 36/40
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 106kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/783/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Skarbka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/782/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/781/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Zygmunta Augusta
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/780/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/779/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Świeckiej i Wiejskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/778/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Czechosłowackiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/777/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Krzemowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/776/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kombatantów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/775/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Gołębiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/774/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/773/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Palmowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/772/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oraz garaży położonych przy Al. Marsz. Piłsudskiego 16,  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/771/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie zmiany nazw ulicy Generała Zygmunta Berlinga, ulicy Wincentego Rzymowskiego i ulicy I Armii Wojska Polskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/770/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2017
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 111kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/769/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 240kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXI/768/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.04.2017 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030"
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1154kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/767/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 110kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/766/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 302kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/765/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 410kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/764/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyn
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 267kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/763/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/762/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 209kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/761/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/760/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/759/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/758/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/757/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Olgierda
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/756/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Augustyna Necla
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/755/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/754/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/753/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/752/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/751/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/750/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz  z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 114kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/749/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/748/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 101kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/747/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14),
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/746/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/745/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/744/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/743/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/742/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/741/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/740/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/739/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/738/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/737/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/736/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/735/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/734/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 277kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/733/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017
 • Uchwała nr XXX/732/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 110kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/731/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 294kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/730/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 242kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/729/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1155kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/728/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1002kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/727/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 606kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/726/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1646kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/725/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji  w 2017 r.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 113kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/724/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 115kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/723/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 473kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/722/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1999kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.03.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 55078kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/720/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237  
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 324kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/719/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 321kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/718/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 201kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/717/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 401kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/716/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 565kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/715/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 984kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/714/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacj i Osób Niepełnosprawnych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 200kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/713/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 95kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/712/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 130kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/711/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 127kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/710/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A.Abrahama
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/709/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/708/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/707/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/706/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/705/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/704/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/703/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 120kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/702/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/701/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1226kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXIX/700/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.02.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 708kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/699/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały nr XXV/624/16 z dnia 26 października 2016 r.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 196kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/698/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie skargi Pana MBS na działalność Kierownika Referatu Skarg i Interwencji Urzędu Miasta Gdyni
  Plik jpg  treść uchwały - rozmiar: 104kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  uzasadnienie cz. 1 - rozmiar: 330kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  uzasadnienie cz. 2 - rozmiar: 314kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  uzasadnienie cz. 3 - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/697/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
  Plik jpg  treść uchwały - rozmiar: 91kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  uzasadnienie - rozmiar: 286kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/696/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/695/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie pozbawienia drogi nr 135470G w Gdyni (ul. Saperska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 270kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/694/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Stefana Ramułta, Wojciecha Drzymały, Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/693/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Artura Grottgera
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/692/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. S. Dąbka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 121kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/691/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 3
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/690/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/689/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Sandomierskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/688/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Legionów, ul. Powstania Śląskiego, ul. Kilińskiego, ul. Chrzanowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Curie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 130kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/687/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 240kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/686/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 191kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/685/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 106kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 103kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/683/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/682/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2016 rok.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 117kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/681/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 126kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/680/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie nadania panu Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 125kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXVIII/679/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01.02.2017 w sprawie nadania panu Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 125kb Pokaż metryczkę
Uchwały Rady Miasta Gdyni z lat 1990 - 1999 dostępne są w menu po lewej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Jan Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2020 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2020 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2020 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
15.06.2020 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
15.06.2020 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.05.2020 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
31.03.2020 09:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
31.03.2020 08:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
31.03.2020 08:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.02.2020 15:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.12.2019 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 10:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
08.10.2019 08:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.09.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.08.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
25.03.2019 15:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.03.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.02.2019 08:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.02.2019 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.01.2019 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
11.12.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.12.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.12.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
22.11.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.11.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.10.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.09.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.09.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.09.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.09.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.09.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2018 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.08.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.08.2018 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
28.08.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
27.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.08.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
22.08.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
21.08.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
20.08.2018 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 12:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.08.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
17.08.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
08.08.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.08.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 12:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.08.2018 09:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.08.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 08:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.08.2018 08:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 12:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
31.07.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 15:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 15:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.07.2018 1