WYSZUKIWARKA UCHWAŁ

:
Np. 6532/17/VII/P
:
Np. 2016 lub 01.05.2016
:

Wyniki wyszukiwania:

 • Uchwała nr III/59/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie projektu Programu Budowy Dróg na lata 2011
  Plik doc  zobacz załącznik - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/58/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 52kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/57/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zaopiniowania projektu granic lądowej przystani rybackiej "Gdynia"
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 602kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/56/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zaopiniowania projektu granic lądowej przystani rybackiej „Gdynia
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 375kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/55/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/900/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zmienionej uchwała nr XLVI/1102/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r.)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 80kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/54/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad dzielnic
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/53/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/263/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/52/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II 
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 3001kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 390kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/51/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/50/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/49/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/48/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/47/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/46/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00008331/3 położonych w pasie ulic Nowowiczlińskiej Arendta Dickmana i Chabrowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/45/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00060101/4 położonych w pasie ulicy Płka Stanisława Dąbka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/44/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00016842/7 położonych w pasie ulicy Nowowiczlińskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/43/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych zapisanych w KW nr GD1Y00043503/7 położonych w pasie drogowym ulic Eugeniusza Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego i Alei Solidarności
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/42/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y00060170/8 położonej w pasie ulicy Kontradm. X.Czernickiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/41/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Hodowlanej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/40/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej położonej w pasie ulic Jerzego Waszyngtona i św. Piotra
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/39/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y/00056713/6 położonej w pasie ulicy Sopockiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/38/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/37/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie skargi na uchwałę nr XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 roku w związku z uchwałą nr XIV/329/07 z dnia 28 listopada 2007 r. i uchwała nr XXXII/724/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/724/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli szkół podstawowych szkół gimnazjalnych szkół ponadgimnazjalnych ośrodków rewalidacyjno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/36/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie przekształcenia Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 941kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/34/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Oœrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a
  Plik pdf  Pełna treść uchwały jednolity statutu - rozmiar: 49kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 59kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/33/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 114kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/32/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwišzywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2011 rok
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 131kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/31/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni rejon Parku Kilońskiego
  Plik pdf  zobacz załącznik 3 - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  zobacz załącznik 2 - rozmiar: 53kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  zobacz załącznik graficzny - rozmiar: 8142kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 223kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni rejon ulic Adm. J.Unruga i Płka S.Dąbka
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 9983kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 803kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr III/29/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni tzw. osiedla "Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J.Unruga Płka Dąbka i E.Kwiatkowskiego
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 8415kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 58kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/28/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej. 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/27/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/26/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/25/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Kultury
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/24/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/23/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/22/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/21/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/20/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/19/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/18/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/17/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/16/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego RMG
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/15/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/14/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/13/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/12/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M.Gucia)
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/11/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za M.Stępę)
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/10/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za B.Stasiaka)
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr II/9/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (za E.Łowkiel)
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 6 grudnia 2010 r. Rady Miasta Gdyni z dnia 06.12.2010 w sprawie Rezolucja w sprawie zagrożenia likwidacją oddziału kardiologicznego Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 14kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/8/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Marek Stępa)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/7/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Bogusław Stasiak)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/6/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Michał Guć)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/5/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Ewa Łowkiel)
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/4/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/3/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miasta
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/2/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr I/1/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni VI kadencji
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1150/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 93kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1149/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1148/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/513/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1147/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/512/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1146/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/511/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1145/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/510/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1144/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1143/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/508/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1142/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1141/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/506/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1140/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1139/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/504/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1138/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/503/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1137/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/502/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1136/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/501/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1135/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/500/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1134/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1133/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/498/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1132/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/497/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1131/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/496/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1130/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/495/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1129/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Leśniczówka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1128/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1127/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/492/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1126/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1125/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta położonej przy ul. Miętowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 40kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1124/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych położonych przy ul. Wzgórze Bernadowo.  
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 462kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 49kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1123/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na działce gruntu nr 532/3 położonej przy ul. Marsa na rzecz każdorazowego właściciela działki gruntu nr 532/4 położonej przy ul. Marsa 15 w Gdyni  
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 384kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1122/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach gruntu nr 592/67 oraz nr 594/67 opisanych na karcie mapy 44 obręb Gdynia ujętych w księdze wieczystej nr GD1Y/00023793/0� przeznaczonych do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/59/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni� położonej przy ul. Kępa Oksywska I
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 800kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1121/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1120/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Żniwnej i Olgierda
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1119/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Rumiankowej 15
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1118/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1117/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie skargi z dnia 24 września 2010 roku złożonej przez Waldemara Kwaśnika na uchwałę Nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 122kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1116/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Gdyni za rok 2010.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1115/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Gdyni przy ul. Płka Dąbka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1114/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/466/08 Rady Miasta Gdyni z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Powiatowego Programu Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2008
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 5053kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 148kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1113/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie określania zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni a także jej wysokości
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 56kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1112/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1111/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1110/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gdynia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 55kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1108/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni na 2011 rok
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 51kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1107/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 342kb Pokaż metryczkę
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 330kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1106/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2009/2010
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 192kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVII/1105/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (rondo Anny Walentynowicz).
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 439kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 40kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1104/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Cosinus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dotyczącego Uchwały Nr XL/889/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/724/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1103/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/991/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2011 roku
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1102/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/900/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 84kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1101/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXXII/730/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Parkowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 40kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1100/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdyni Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1099/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie lokalizacji pomnika II Morskiego Pułku Strzelców
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1098/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą przy ul. Władysława IV 58 w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1097/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie likwidacji przedszkoli jako zakładów budżetowych gminy Miasta Gdynia celem przekształcenia ich w jednostki budżetowe
  Plik doc  Pełna treść uchwały - rozmiar: 130kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1096/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1095/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 240kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1094/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/635/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Armatorów 5A
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1093/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. inż. J.Śmidowicza
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1092/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1091/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Kalksztajnów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1090/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1089/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kowieńskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1088/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf   Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1087/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1086/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Ignacego Paderewskiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1085/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1084/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych położonych w pasie ulicy Myśliwskiej Źródło Marii Małe Karwiny Górniczej Kowieńskiej i Druskiennickiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1083/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1082/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1081/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Waldemara Kwaśnika dotyczącego uchwały Nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 124kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 69kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1079/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 8020kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 50kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1078/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 4404kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 54kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1077/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1076/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/513/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Babie Doły
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1075/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/512/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1074/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/511/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Chylonia
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1073/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/510/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Cisowa
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1072/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/509/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Dąbrowa
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1071/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/508/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Działki Leśne
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1070/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Grabówek
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1069/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/506/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Kamienna Góra
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1068/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/504/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Leszczynki
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1067/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/503/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Mały Kack
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1066/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/502/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Obłuże
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1065/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/501/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Oksywie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1064/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/500/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Orłowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1063/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/499/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Pogórze
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1062/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/498/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Pustki Cisowskie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1061/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/497/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Redłowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1060/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/496/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Śródmieście
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1059/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/495/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Wielki Kack
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1058/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/494/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Witomino
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1057/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Witomino
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1056/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/492/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1055/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/505/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie statutu dzielnicy Karwiny
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1054/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 53kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1053/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 268kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 126kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1052/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (architektów gdyńskich)
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 947kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 57kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/1051/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (ul. Płażyńskiego ul. Rybickiego)
  Plik jpg  zobacz załącznik, - rozmiar: 2005kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 48kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLVI/R/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.09.2010 w sprawie Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie dopalaczy
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1050/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie skarg Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Bpa Dominika 29a
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1049/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Marcina Bieleckiego do zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej  oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej ( MRMG z 2008 Nr 7� poz. 43 z późn. zm ).
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1048/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Rondo Karlskrona)
  Plik pdf  zobacz załącznik, - rozmiar: 653kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1047/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (W.Roszczynialskiego)
  Plik pdf  zobacz załącznik, - rozmiar: 840kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1046/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/882/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (Leśna Polana)  
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 559kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1045/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 74kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1044/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIX/873/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2010 r.
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 43kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1043/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie uchwalenia zmian w treści Statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 46kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1042/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 45kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1041/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie skarga na Uchwałę nr XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1040/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1039/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Konwaliowej 1
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1038/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na działkach Gminy Miasta Gdyni 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1037/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 28 na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gedymina 39
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1036/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Morskiej w Gdyni
 • Uchwała nr XLV/1035/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Witomińskiej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1034/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Żółtej 23
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1033/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1032/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność miny Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1031/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy 10 Lutego 24
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1030/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wzgórze Bernadowo stanowiących własność Gminy miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1029/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 72A stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1028/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Artura Grottgera 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Uchwała nr XLV/1027/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w dyni przy ul. Brzechwy 11 na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Uchwała nr XLV/1026/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej polożonej w Gdyni przy ul. Hutniczej na rzecz użytkownika wieczystego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1025/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej w Gdyni przy ul. Północnej na rzecz użytkownika wieczystego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1024/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 48kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1023/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie skargi z dnia 25 czerwca 2010 roku złożonej przez Joannę i Franciszka Melcer oraz Józefa Pallascha na uchwałę nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej rejonu tzw. Jeziora Kackiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 70kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1022/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie skargi z dnia 28 czerwca 2010 roku złożonej przez Danutę Guziak Aleksandrę Guziak Piotra Guziaka Wiesława Kożyczkowskiego i Karola Jurewicza na uchwałę nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 79kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1021/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Swiętopełka
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 4473kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 239kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1020/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno
  Plik pdf  zobacz załącznik 3 - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  zobacz załącznik 2 - rozmiar: 137kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  zobacz załącznik 1 - rozmiar: 5489kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 238kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1019/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 50kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1018/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 339kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 155kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLV/1017/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.08.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/959/10 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na stałe obwody głosowania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 105kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1016/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie nadania nazwy parkowi w Gdyni.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1015/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie skargi z dnia 27 maja 2010 roku złożonej przez Janinę Leszka i Annę Dobaczewskich na uchwałę nr XXXVII/838/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 83kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1014/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w skład Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1013/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1012/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały rady Miasta Gdyni Nr XLIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały; - rozmiar: 39kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1011/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1010/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod pas drogowy ulicy Dickmana
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1009/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 72
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1008/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1007/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Siedleckiej 4
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1006/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej w formie przetargu ustnego ograniczonego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1005/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1004/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybińskiego 41
  Plik pdf   Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1003/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 na Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni ul. Śmidowicza 49
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1002/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni   ul. Chylońska 237
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1001/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie założenia XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni ul. Energetyków 13 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 79kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/1000/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany treści uchwały nr VI/137/07 rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/999/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 02 stycznia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Rumi o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Rumi
  Plik pdf  Pełna treść uchwały; - rozmiar: 48kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/998/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 09 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Wejherowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejherowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 48kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/997/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 09 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Kosakowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 47kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/996/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia współpracy międzynarodowej Gdyni”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 88kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/995/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 40kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/994/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/722/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: INTERFACE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej południowy Bałtyk
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/993/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/992/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu dla rad dzielnic „piękna dzielnica”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały; - rozmiar: 78kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/991/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie określenie wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2011 roku 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/990/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 51kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/989/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 276kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 144kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIV/988/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.06.2010 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 42kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/987/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/936/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010r.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 61kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/986/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie porozumienia z innymi miastami i powiatami, dotyczącego współdziałania w realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 59kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/985/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Danutę Guziak, Aleksandrę Guziak, Wiesława Kożyczkowskiego i Karola Jurewicza dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 78kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/984/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Joannę i Franciszka Melcer, Reginę Hirsz, Józefa Pallascha, Eugeniusza i Ludwikę Itrich dotyczącego Uchwały Nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej rejon tzw. Jeziora Kackiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 63kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/983/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/982/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wzniesienia pomnika ks. prałata Stanisława Zawackiego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/981/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 392kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/980/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyny położonej przy ul. Przemyskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/979/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Limbowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/978/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ul. Apollina i Ateny
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/977/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/976/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/975/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Akacjowej 2A
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 36kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/974/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kielnieńskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/973/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 28
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/972/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/971/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/970/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/969/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/968/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XVII/416/08 z 27 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 38kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/967/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVII/641/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/616/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/966/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie   upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zawierania porozumień w imieniu Gminy Gdynia dotyczących współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach określonych ustawą o pomocy społecznej dotyczących zadań własnych i zleconych gminie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/965/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie zmiany porozumienia zawartego dnia 22 czerwca 2006 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Szemud o realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Szemud
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 48kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/964/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie zmiany porozumienia zawartego dnia 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Żukowo o realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 49kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/963/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie zmian w podziale Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/962/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLIII/961/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.05.2010 w sprawie uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 142kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/960/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/959/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie zmiany w podziale Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 102kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/958/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 269kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 106kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/957/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/956/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 83kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/955/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 127kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/954/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/953/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod inwestycję budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/952/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej 50 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/951/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Witolda 20A w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/950/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/949/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Borchardta i Skwerze Kościuszki
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/948/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 29
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/947/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki położonej przy ul. Sieradzkiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/946/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 237
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/945/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę Leszka i Annę Dobaczewskich dotyczącego uchwały nr XXXVII/838/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 76kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/944/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół technicznych w Gdyni ul. Energetyków 13a
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/943/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/942/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie likwidacja V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 48
  Plik pdf  Pełna treść uchwały, - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/941/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi Gminami na współpracę dotyczacą zwrotu kosztów pobytu dzieci
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/940/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie zatwierdzenia projektu „Potencjał młodych przyszłością regionu” składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX
  Plik pdf  zobacz załącznik, - rozmiar: 232kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 29kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/939/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów” składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX
  Plik pdf  zobacz załącznik, - rozmiar: 238kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/938/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych” składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 242kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/937/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Hali Sportowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/936/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 67kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/935/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie przyjęcia „Deklaracji Barcelońskiej”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 56kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/934/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2009
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/933/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2009
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/932/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie nadania nazwy alei w Gdyni ekst
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 1171kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  zobacz t - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLII/931/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 w sprawie nadania nazwy parkowi w Gdyni
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 1031kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 408kb Pokaż metryczkę
  Plik jpg  załącznik - rozmiar: 3859kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/929/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/885/10 Rady miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utrzymania Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik - rozmiar: 2737kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/928/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usuniecia naruszenia prawa złożonego przez Joannę Karpińską dotyczącego uchwały nr XXXIX/865/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzania opłaty abonamentowej
 • Uchwała nr XLI/927/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez mieszkańców ulicy Wiczlińskiej dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 88kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/926/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Ewę i Cezarego Lasków dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 85kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/925/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Kazimierza Nawracałę dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 83kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/924/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Ewę i Mieczysława Lodańskich dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 85kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/923/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Joannę Rychlik-Król i Rafała Króla dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 87kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/922/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Sylwię Olejniczak dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 66kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/921/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Annę i Mirosława Chabowskich dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 98kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/920/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Danutę Dobkowską dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 90kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/919/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Katarzynę Dobkowską dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 91kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/918/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie skargi z dnia 16 lutego 2010 roku złożonej przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na uchwałę nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 71kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/917/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 175kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik - rozmiar: 299kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/916/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Franciszka Sokoła w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 123kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/915/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Kwadratowej w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/914/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie przystąpienia Gminy miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/913/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/827/09 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/912/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Legionów 121, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/911/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej w formie przetargu ustnego ograniczonego do właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiednich
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/910/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonych w pasie ul. Stryjskiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/909/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. Sportowej
  Plik pdf  treśc uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/908/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Spokojnej – Leśnej
  Plik pdf  treśc uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/907/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/906/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 5
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/905/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 109kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/904/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmowe dla dzieci niesłyszących – obraz filmowy jako sposób komunikacji”, składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środów Europejskiego Funduszu Społecznego
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 34kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  załącznik - rozmiar: 253kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/903/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Gdyni, przy ul. Płka Dąbka 277
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/902/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 299kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/901/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Irenę i Zenona Gajdów dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno Wiczlino w Gdyni rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 80kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XLI/900/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2010 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Plik pdf  treść uchwały - rozmiar: 45kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/899/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXII/724/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych) przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 76kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/898/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Pomorskiej Fundacji Filmowej w majątek celem utworzenia Gdyńskiej Szkoły Filmowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/897/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie skargi z dnia 20 stycznia 2010 roku złożonej przez Natalię Fiodorowicz na uchwałę nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 87kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/896/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie skargi z dnia 18 stycznia 2010 roku złożonej przez Ryszarda Gawrońskiego na uchwałę Nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 67kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/895/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Grabowo 12
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/894/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie ustalenia na terenie Miasta Gdyni stref wolnych od dymu tytoniowego
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/893/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 46kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/892/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/891/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 23kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/890/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27 na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Uchwała nr XL/889/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 9
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/888/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów 17
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/887/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Kapitańskiej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/886/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie przedłużenia umowy o współpracy pomiędzy miastem Gdynia i miastem Kłajpeda (Litwa) na czas nieokreślony
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/885/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utrzymania Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 35kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/884/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2010
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 31kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 106kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XL/R/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 17.02.2010 w sprawie Rezolucja Rady Miasta Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 24kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/883/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego „Hala Sportowo 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 41kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/882/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy (Leśna Polana)
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 605kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/881/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie skarg XXXXXXXXXXXXXXX 
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 305kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/880/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/879/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/878/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/877/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 383kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/876/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 22kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/875/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie Gminy Miasta Gdyni
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 1215kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 33kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/874/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie likwidacji SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 676kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 21kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/873/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni w 2010 roku
  Plik pdf  zobacz załącznik - rozmiar: 44kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 37kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/872/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 47kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/871/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego na Zespół Szkół Technicznych nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Zespołowi Szkół Technicznych w Gdyni przy ul. Energetyków 13A
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/870/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13a
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/869/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 48
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 27kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/868/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Administracyjno
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 26kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/867/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 25kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/866/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 1470kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/865/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzania opłaty abonamentowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 149kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/864/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie ustalenia zasad wspólnej z Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu realizacji projektu pn. „Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku Gdyni i Sopocie”
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 32kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/863/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładami niepieniężnymi (aport) w postaci prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 28kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/862/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 164kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/861/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
  Plik doc  zobacz załącznik - rozmiar: 59kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 70kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/860/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic Węglowej i Waszyngtona
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 1281kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 57kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/859/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic Jana z Kolna i Portowej
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 4052kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 60kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/858/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wiczlino w Gdyni rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli (kserokopie uwag złożonych do tego planu są do wglądu w BRM)
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 6478kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 461kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/857/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni
  Plik jpg  zobacz załącznik - rozmiar: 2165kb Pokaż metryczkę
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 56kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/856/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Natalię Fiodorowicz dotyczącego uchwały nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 69kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/855/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie skargi z dnia 23 grudnia 2009 roku złożonej przez Grzegorza Ślusarczyka i Annę Kuletę reprezentowanych przez adwokata Czesława Wdowiaka� na uchwałę nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 70kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/854/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury w Gdyni
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 69kb Pokaż metryczkę
 • Uchwała nr XXXIX/R/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.01.2010 w sprawie Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie terenów postoczniowych
  Plik pdf  Pełna treść uchwały - rozmiar: 30kb Pokaż metryczkę
Uchwały Rady Miasta Gdyni z lat 1990 - 1999 dostępne są w menu po lewej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Jan Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.12.2017
Data udostępnienia informacji: 14.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2020 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2020 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2020 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.06.2020 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
15.06.2020 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
15.06.2020 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.05.2020 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
19.05.2020 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.05.2020 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
31.03.2020 09:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
31.03.2020 08:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
31.03.2020 08:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.03.2020 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.02.2020 15:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.02.2020 13:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.12.2019 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
23.12.2019 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.12.2019 10:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.10.2019 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
08.10.2019 08:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.09.2019 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
05.09.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.09.2019 13:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.08.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.07.2019 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 10:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.07.2019 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
24.05.2019 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.04.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
03.04.2019 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
25.03.2019 15:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.03.2019 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 14:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
15.03.2019 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
14.03.2019 09:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
01.03.2019 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 15:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.03.2019 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.02.2019 08:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.02.2019 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
30.01.2019 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
29.01.2019 09:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 15:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
28.01.2019 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 12:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.12.2018 11:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
11.12.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
10.12.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
04.12.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
04.12.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.12.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
03.12.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Jan Kowalski
22.11.2018 12:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
22.11.2018 12:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
21.11.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
20.11.2018 14:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
07.11.2018 14:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 14:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 11:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
07.11.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 14:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 13:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
06.11.2018 09:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 15:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 14:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 10:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.11.2018 09:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 13:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 11:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
02.11.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 11:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
30.10.2018 09:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 15:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
29.10.2018 13:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.10.2018 10:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
26.10.2018 10:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 16:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:49 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
25.10.2018 15:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:04 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 14:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:54 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 13:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:02 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 11:00 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
10.10.2018 10:24 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
05.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:42 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 14:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:57 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:56 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:55 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:29 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:27 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:07 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 13:06 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:17 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 12:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:41 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:39 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:38 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:30 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:28 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:22 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:21 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:19 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:18 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:16 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Michał Kowalski
03.10.2018 11:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:12 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:11 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 12:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:59 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:53 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:52 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:50 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:45 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:40 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:35 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:14 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:13 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:09 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:08 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:05 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 11:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:48 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:37 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:36 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:32 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:31 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:26 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:25 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:23 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:20 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 10:03 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:51 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:43 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:34 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:33 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:15 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
02.10.2018 09:10 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 15:01 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:58 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:47 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:46 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:44 Modyfikacja uchwały/zarządzenia Katarzyna Manikowska
01.10.2018 14:43 Modyfikacja uchwały/zarzą