(ZWR) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate parku w Parku Kilońskim w Gdyni

(ZWR) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate parku w Parku Kilońskim w Gdyni

GCS.DZPI.2711.1.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/gcs

Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę skate parku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 2689, obręb 0010 Chylonia;
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2022 11:46 Aktualizacja treści Tomasz Klein