Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Komisja przetargowa w Szkole Podstawowej nr 44, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni ul mjr H. Sucharskiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 23.10.2017
Data udostępnienia informacji: 23.10.2017