Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont (realoryzacja) elewacji budynku - etap II -renowacja ściany

Gdynia, dnia 30.10.2017r.
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana pn: remont (rewaloryzacja) elewacji budynku głównego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79- Etap II – renowacja ściany
 
 
Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r..Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 – dalej zwana „ustawa Pzp”) unieważnia przedmiotowe postepowanie, ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.10.2017r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.
 
 
                                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                              Leszek Igielski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 30.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2020 12:04 Aktualizacja treści Monika Luks
31.10.2017 10:55 zatwierdzenie publikacji Dorota Nelke