Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia, dnia 30 maja 2012 r.
 
L.dz  2481/2012
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.15.2012
 
 
 
 

INFORMACJA - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
 
       W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
       Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 maja 2012 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.05.2012
Data udostępnienia informacji: 30.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2012 13:46 Dodanie informacji Maciej Zaborski