Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami malej architektury przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP I

ERZ-EZP.271.2.2020.JS/                                         Gdynia,  05.03.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami malej architektury  przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP I, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 05.03.2020