Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZCK w Gdyni EZP 08/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na:
 
 
„WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU CMENTARZY KOMUNALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH  W GDYNI" EZP 08/2015
 
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, o:
 
 
  I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
1)    na wykonanie części pierwszej zamówienia, wybrano ofertę firmy:
 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
2)    na wykonanie części drugiej zamówienia, wybrano ofertę firmy:

Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
3)    na wykonanie części trzeciej zamówienia, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
adres siedziby: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 1 zamówienia:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

 
Cena
-pkt
 
Termin płatności -pkt
 
Łączna ilość
pkt
 
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
9,5
 
0,5
 
10
 
-
 
2
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
8,95
 
0,5
 
9,45
 
-
 
Część 2 zamówienia:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

 
Cena-pkt
 
Termin płatności -pkt
 
Łączna ilość pkt
 
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
9,22
 
0,5
 
9,72
 
-
 
2
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
8,07
 
0,5
 
8,57
 
-
 
3
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
 
9,5
 
0,5
 
10
 
-
 
Część 3 zamówienia:
Nr oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres oferenta

 
Cena-pkt
 
Termin płatności -pkt
 
Łączna ilość pkt
 
UWAGI
 
1
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych „Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
 
9,5
 
0,5
 
10
 
-
 
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL" Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J.  84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11
 
8,59
 
0,5
 
9,09
 
-
 
3
Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD" Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska,
81-601 Gdynia, ul. Amona 76
 
7,74
 
0,5
 
8,24
 
-
 
 
 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 02.12.2015
Data udostępnienia informacji: 02.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2015 13:17 Dodanie informacji Jarosław Turosz