Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - sygn. postęp. EZP/03/2020.

I N F O R M A C J A
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
„Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni” (część 1,2 i 3) - sygn. postępowania EZP/03/2020.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że
 
I. Dotyczy części pierwszej zamówienia:
 
1)  na Wykonawcę części pierwszej zamówienia wybrano firmę:

Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk 

adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)  przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
faktury
 -pkt
Łączna
 ilość
  pkt
              UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
0,00 3,00 1,00 4,00 W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego zgodnie ze wzorem, Wykonawca otrzymuje dla danego kryterium 0 punktów
2 Remondis Sp. z o.o.
z siedzibą 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
5,57 3,00 1,00 9,57                            -
3 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
5,07 3,00 1,00 9,07                            -
4 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
6,00 3,00 1,00 10,00                            -

3)    Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.  Dotyczy części drugiej zamówienia:
 
1)    na Wykonawcę części drugiej zamówienia wybrano firmę:
 
Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
adres siedziby: 84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
2)    przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
faktury
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
0,00 3,00 1,00 4,00 W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego zgodnie ze wzorem, Wykonawca otrzymuje                        dla danego kryterium 0 punktów
2 Remondis Sp. z o.o.
z siedzibą 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
5,18 3,00 1,00 9,18 -
3 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
5,13 3,00 1,00 9,13 -
4 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
6,00 3,00 1,00 10,00 -

3)    Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

III.  Dotyczy części trzeciej zamówienia:
 
1)    na Wykonawcę części trzeciej zamówienia wybrano firmę:
 
 „REMONDIS” Sp. z o.o.
adres siedziby: 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni
adres: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
 
Uzasadnienie: oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 91 ust. 1 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
 
 
2)    przyznano następującą ilość punktów złożonym ofertom:

Nr oferty Firma (nazwa)
albo imię i nazwisko oraz
adres siedziby Wykonawcy
Cena
-pkt
Termin odbioru odpadów
- pkt
Termin płatności
faktury
 -pkt
Łączna
 ilość
pkt
UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
0,00 3,00 1,00 4,00 W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego zgodnie ze wzorem, Wykonawca otrzymuje                        dla danego kryterium 0 punktów
2 Remondis Sp. z o.o.
z siedzibą 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18
Oddział w Gdyni, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
6,00 3,00 1,00 10,00 -
3 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
5,94 3,00 1,00 9,94 -
4 Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk
84-208 Kielno, ul. Oliwska 48
5,99 3,00 1,00 9,99 -

3)    Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Rydzewska
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 27.11.2020
Data udostępnienia informacji: 27.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2020 12:17 Korekta rozmieszczenia tekstu w tabelce Jarosław Turosz
27.11.2020 12:16 Korekta rozmieszczenia tekstu w tabelce Jarosław Turosz
27.11.2020 12:16 Korekta rozmieszczenia tekstu w tabelce Jarosław Turosz
27.11.2020 12:14 poprawienie rozmieszczenia tekstu w tabelce Jarosław Turosz
27.11.2020 12:12 Dodanie informacji Jarosław Turosz