Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na: wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 81-311 Gdynia ul. Witomińska 76  działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że: 

na wykonanie części 1 (pierwszej) zamówienia wybrano ofertę firmy:  

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno–Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.
81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

na wykonanie części 2 (drugiej) zamówienia wybrano ofertę firmy:  

PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak
80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/4 

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

na wykonanie części 3(trzeciej) zamówienia wybrano ofertę firmy:  

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno–Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

Wykonawcy , którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 


Część 1 (pierwsza) zamówienia
Nr ofertyNazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacja
UWAGI
 1REMONDIS Sp. z o.o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

85,35 pkt

85,35 pkt

-
 2Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-601 Gdynia, ul. Amona 76

 87,52 pkt
 
87,52 pkt
-
 3PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/4      
  96,68 pkt

96,68 pkt
-
 4Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych„Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8

 100 pkt
 
100 pkt
 
-
 5Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48 
63,20 pkt
 
63,20 pkt
 
-
 
Część 2 (druga) zamówienia
Nr ofertyNazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacja
UWAGI
 1REMONDIS Sp. z o.o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 
75,70 pkt
 
75,70 pkt
-
 2Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-601 Gdynia, ul. Amona 76  
84,17 pkt
  
84,17 pkt
-
 3PHU MASTERCLEAN Radosław Łoś-Korobczak80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/4 
100 pkt
 
100 pkt
-
 4Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8

 94,84 pkt
  
94,84 pkt
 
-
 5Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48  
59,05 pkt
  
59,05 pkt
 
-
 
Część 3 (trzecia) zamówienia
Nr ofertyNazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacja
UWAGI
 1Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.J. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 
57,69 pkt
 
57,69 pkt
-
 2REMONDIS Sp. z o.o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 

82,40 pkt

 

82,40 pkt

-
 3Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 
100 pkt
 
100 pkt
-
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2012
Data udostępnienia informacji: 16.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2012 12:02 Korekta Jarosław Turosz
16.11.2012 12:01 Korekta Jarosław Turosz
16.11.2012 12:00 Korekta Jarosław Turosz
16.11.2012 11:54 Dodanie informacji Jarosław Turosz