Wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na: 
wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 81-311 Gdynia ul. Witomińska 76
 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że:

na wykonanie części 1 (pierwszej) zamówienia wybrano ofertę firmy:
 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno–Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o. 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

na wykonanie części 2 (drugiej) zamówienia wybrano ofertę firmy:
 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno–Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o. 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

na wykonanie części 3(trzeciej) zamówienia wybrano ofertę firmy:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp. j. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 1 (pierwsza) zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacjaUWAGI
1.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 100,00 100,00 -
2.Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska Sp. j., 81-601 Gdynia, ul. Amona 76 99,93 99,93 -
3.Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. 60-476 Poznań, ul. Jasielska 7B  66,14 66,14 -
4.WELUR POLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.  81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1 93,99 93,99 -
5.Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48 78,52 78,52 -
 Część 2 (druga) zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacjaUWAGI
1.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 100,00 100,00 -
2.Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska Sp. j., 81-601 Gdynia, ul. Amona 76 98,68 99,68 -
3.Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. 60-476 Poznań, ul. Jasielska 7B  57,06 57,06 -
4.WELUR POLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.  81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1 88,42 88,42 -
5.Firma Prywatna Wielobranżowa „STACHTRANS” Stanisław Milewczyk84-208 Kielno, ul. Oliwska 48 70,43 70,43 -
6.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 99,74 99,74 -
 Część 3 (trzecia) zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumCENAŁączna punktacjaUWAGI
1.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o.81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 95,97 95,97 -
2.„GREEN-ART ACER” Piotr Dettlaff 81-150 Gdynia, ul. Żelazna 16A/49 16,86 16,86 -
3.WELUR POLSKA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.  81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1 88,57 88,57 -
4.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „METALPOL” Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j. 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 11 100,00 100,00 -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 09.11.2011
Data udostępnienia informacji: 09.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2011 14:21 Korekta Jarosław Turosz
09.11.2011 14:20 Dodanie informacji Jarosław Turosz