Wynik przetargu na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i wymiany posadzek

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO na roboty budowlane:

Zadanie 1 -     Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych dla chłopców z pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicy i na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni ’’.
Zadanie 2 -    Wykonanie wymiany posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzach i schodach na parterze i piętrze budynku  Szkoły Podstawowej nr 45  przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni’’.                           .                               

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Szkole Podstawowej przy ulicy Wiczlińskiej 33 w Gdyni została wybrana oferta:

Zadanie 1-     Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych dla chłopców z pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicy i na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni ’’.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”GRAMAL” 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10 z ceną brutto 54.965,79

Zadanie 2-    Wykonanie wymiany posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzach i schodach na parterze i piętrze budynku  Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni’’.                           .                                 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”GRAMAL” 84-239 Bolszewo, ul. Olchowa 10 z ceną brutto 54.965,79

   Oferent przedstawił najniższą cenę wykonania zamówienia, co stanowiło jedyne kryterium wyboru w ogłoszonym przetargu.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.
W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 09.06.2010r. do godz. 9.00  wpłynęło 6 ofert:

1. Firma Budowlana „GAMA” Maciej Wielochowski    81-801 Gdynia ul.Równoległa 43

     Zadanie 1: Cena brutto:  62.888,85

     Zadanie 2: Cena brutto:  83.032,18

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRAMAL”     84-239 Bolszewo ul.Olchowa 10

    Zadanie 1:  Cena brutto:  54.965,79

    Zadanie 2: Cena brutto:  58.247,95

3. PPHU „MARBUD” Ryszard Marcinkiewicz     81-206 Gdynia ,ul. Morska 147

    Zadanie 1 :Cena brutto:  83.108,72

    Zadanie 2: Cena brutto:  90.243,14

4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „WIKON" Sp. z o.o.
    81-198 Pierwoszyno, ul. Brzoskwiniowa 7

    Zadanie nr 2: Cena brutto:  75.708,38

5. Usługi Remontowo-Instalacyjne „HYDREM” Adam Tylka     81-222 Gdynia ul Morska 157/163/51

   Zadanie nr 2 : Cena brutto:  102.458,94

 6. „NORMAX”      Promnice 62-005 Owińska      ul. Południowa 33A

    Zadanie nr 2: Cena brutto:  63.582,25

  Za przystąpienie do udziału w przetargu nieograniczonym serdecznie dziękujemy

Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1

Irena Piotrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Pawlak
Wprowadził informację: Urszula Wawer
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Wawer
Data wytworzenia informacji: 16.06.2010
Data udostępnienia informacji: 16.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2010 15:13 Korekta Urszula Wawer
16.06.2010 15:11 Korekta Urszula Wawer
16.06.2010 15:09 Korekta Urszula Wawer
16.06.2010 14:51 Dodanie informacji Urszula Wawer