Wynik przetargu - archiwizacja dokumentów XIII Liceum Ogólnokształcącego

Wynik postępowania o udziale zamówienia publicznego Nr 1/2017
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro  art. 11 ust 8 Prawo Zamówień Publicznych
sprawa nr XIIILO/AR/271/181/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łysakowska
Wprowadził informację: Marcin Brzeski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017