Wynik postępowania - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr: PKA/ZO/1/2020 na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.

Wynik postępowania
W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym: Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji zadań dotyczących:
1. ,,Zaprojektowania oraz kompleksowej budowy 22 stanowisk „wolnego” ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa
placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej”,
oraz
2. ,,Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów „szybkiego” ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na
terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni,
Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta
Radtkego w Gdyni”,
Działając zgodnie z Regulaminem postępowania w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni przy udzielaniu zamówień sektorowych, których wartość
przekracza 30.000 EURO, ale jest mniejsza niż kwoty określone w przepisanych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
informuję, iż w wyniku przeprowadzonej oceny ofert ww. postępowaniu jako najkorzystniejszą
uznano ofertę złożoną przez firmę SMARTCO Wojciech Orlik, Ul. Bydgoska 23, 81-322
Gdynia
Kwota oferty
Netto – 114 900,00
VAT – 26 427,00
Brutto – 141 327,00
Oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta przedstawia
najkorzystniejszy stosunek ceny i oczekiwanego doświadczenia. W kategorii ceny przyznano
ofercie 88,51 pkt natomiast w kategorii „Dodatkowego doświadczenia” przyznano 7,14 pkt.
(na potwierdzenie dodatkowego doświadczenia oferent przedstawił 5 usług). Łączna liczba
przyznanych punktów wyniosła 95,65 pkt.

Informacje dotyczące zapytania ofertowego nr PKA/ZO/1/2020 dostępne są pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pka-zo-1-2020-na-pelnienie-funkcji-nadzoru-inwestorskiego_422a
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 02.12.2020
Data udostępnienia informacji: 02.12.2020