Wynik postępowania przetargowego w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni.

                                                                                                                               Gdynia, dnia 01.06.2010r INFORMACJA   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTYDotyczy:  postepowania  w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości  poniżej 4185 000 euro na roboty budowlane (EZP Nr 340/01/PN/2010):„Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu  i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku szkoły „.  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. n r 223, poz. 1655 z późn.  zm.)   Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni , ul. Starodworcowa 36 , informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu :1.       Wybór najkorzystniejszej oferty:Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez:   TERRY” Sp. z o.o.   ul. Wojska Polskiego 116A       86-100 Świecie , oferującą wykonanie   przedmiotu zamówienia za kwotę zł 44.187,89  brutto                          Uzasadnienie wyboru:Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium.Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:

Numer ofertyNazwa wykonawcyLiczba pkt. w kryterium „CENA”
7TERRY” Sp. z o.o.   ul. Wojska Polskiego 116A 86-100 Świecie10
3

EURO PTM  Luiza  Zielińska

85-796 Bydgoszcz ul. Kleina 4/44

9,79
6

NORMAX  Promnice  ul. Południowa 33A

62-005 Owińska

9,41
10

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BOLMAR BIS” Sp.j. 81-822 SOPOT ul. Okrężna 17K

9,22
2

PHU „FOX” Marcinowska

62-004 Czerwonak  KICIN ul. Działkowa 8

8,08
4

PUP Wikon

81-198 Pierwoszyno ul. Brzoskwiniowa 7

7,85
5

„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRAMAL”

84-239 Bolszewo ul. Olchowa  10

7,76
1

EWANDER- 2

83-200 Starogard Gdański  ul. Zielona 20

7,37
8

NOVA Technologie Obiektowe Sp.J.

81-323 Gdynia ul. Morska 61

6,85
11

IWA Wykładziny Obiektowe sp z o.o.

84-200 WEJHEROWO ul. Abrahama 3/1

6,72
9

Firma Budowlana „GAMA” Omar Suchan

81-601 Gdynia ul. Równoległa 43

6,16
 2.       Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.3.       Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.4.       Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 01.06.2010
Data udostępnienia informacji: 01.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2010 14:23 Aktualizacja treści Ewa Malottke
01.06.2010 14:20 Aktualizacja treści Ewa Malottke
01.06.2010 14:19 Aktualizacja treści Ewa Malottke
01.06.2010 14:14 Dodanie informacji Ewa Malottke