Wynik postępowania nr 3/EXP/PN/2017 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Wynik postępowania nr 3/EXP/PN/2017 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.


I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3  ATUT Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia. Wykonawca zadeklarował spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największa ilość punktów.
 
Punkty kryterium I: 60,00
Punkty kryterium II: 33,00
Łącznie  punktów: 93,00
 
Pozostali uczestnicy postępowania uzyskali:
 
Oferta nr 1. Konsorcjum:
DGP Clean Partner Sp. z o.o. - Lider: ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica.
P.U. GOS-ZEC Sp. zo.o.
SEBAN Sp. z o.o.
4OP Sp. z o.o.
Punkty kryterium I: 43,76
Punkty kryterium II: 36,00
Łącznie punktów: 79,76
 
Oferta nr 2. Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Punkty kryterium I: 43,52
Punkty kryterium II: 40,00
Łącznie punktów: 83,52

II. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 08-01-2018 r.

III. W związku ze złożeniem oświadczenia o odmowie podpisania umowy przez wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (Firma ATUT Sp. z o.o.), Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Punkty kryterium I: 59,67
Punkty kryterium II: 40,00
Łącznie punktów: 99,67

Pozostali uczestnicy postępowania uzyskali:

Oferta nr 1. Konsorcjum:
DGP Clean Partner Sp. z o.o. - Lider: ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica.
P.U. GOS-ZEC Sp. zo.o.
SEBAN Sp. z o.o.
4OP Sp. z o.o.
Punkty kryterium I: 60,00
Punkty kryterium II: 36,00
Łącznie punktów: 96,00
IV. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 10-01-2018.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 02.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2018 14:59 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka
02.01.2018 14:57 Dodanie informacji Małgorzata Reszka