Wynik postępowania nr 2/EXP/PN/2018 na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10, 81-506 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 34,04
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 39,00
Łącznie: 73,04

Oferta nr 2
Konsorcjum:
Impel System Sp. zo.o. - lider
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 60,00
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 37,00
Łącznie: 97,00

Oferta nr 3
Atut Sp. z o.o.
Ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 57,21
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 37,00
Łącznie: 94,21

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Konsorcjum: Impel System Sp. zo.o. – lider, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

III. Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 02-01-2019.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2018 15:22 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska