Wynik postępowania nr 1/EXP/PN/2018 na usługę ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  nr 1/EXP/PN/2018 i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Oferta nr 1
Konsorcjum:
PROTECTOR Sp. z o.o. - lider konsorcjum
VIGOR Security sp. z o.o.
VIGOR Security Sp. z o.o. Sp. K.
Biuro ochrony VIGOR Sp. Z o.o.
ul. Wergiliusza 42,60-461 Poznań /ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto: 49,76
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 5,00
Łącznie: 54,76

Oferta nr 2 
Memling Security Sp. zo.o.
Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto: 80,00
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20,00
Łącznie: 100,00

Oferta nr 3
Alfa Guard Security Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
83-262 Czarna Woda
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto: 72,46
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 18,00
Łącznie: 90,46

Oferta nr 4
Konsorcjum:
Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto: 55,55
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20,00
Łącznie: 75,55

Oferta nr 5
Konsorcjum:
Grupa DSF Serwis profesjonalny Sp. z o.o. - lider
Grupa DSF Sp. z o.o.
ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa / ul. Powstańców 4a lok. 67, 05-091 Ząbki
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto: 56,25
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 19,00
Łącznie: 75,25

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Memling Security Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

III. W dniu 04-01-2019 podpisano umowę z Memling Security Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2019 14:39 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
04.01.2019 14:38 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
21.12.2018 15:19 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska