Wynik postępowania nr 1/EXP/PN/2017 na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Konsorcjum: ADRIANEX Sp. z o.o., DURANGO K. Ziółkowski, 81-364 Gdynia, 3-go Maja 27/46. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

II. W postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 
TAJFUN Agencja Ochrony Gracjan Zwolak, 80-464 Gdańsk, ul. Kombatantów 8 A/7
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 75,69 
w kryterium II (Organizacja): 20,00
Łącznie: 95,69.

Oferta nr 2 
Solid Security Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 67,68 
w kryterium II (Organizacja): 20,00
Łącznie: 87,68.

Oferta nr 3 
Konsorcjum: MAXUS Sp. z o.o. (lider), MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. (członek),
93-408 Łódź, ul. 3-go Maja 64/66
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 69,88
w kryterium II (Organizacja): 3,00
Łącznie: 72,88.

Oferta nr 4 
Konsorcjum: GRUPA DSF SERWIS PROFESJONALNY Sp. z o.o. (lider), 03-699 Warszawa, ul. Krynoliny 13, GRUPA DSF Sp. z o.o. (członek), 05-091 Ząbki, ul. Powstańców 4a lok. 67
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 69,36 
w kryterium II (Organizacja): 16,00
Łącznie: 85,36.

Oferta nr 5 
Konsorcjum: Jantar 2 Spółka z. o.o., Jantar Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 59,64 
w kryterium II (Organizacja): 16,00
Łącznie: 75,64.


Oferta nr 6 
ALFA GUARD SECURITY Sp. z o.o., 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10
Ofertę wykonawcy odrzucono zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7b) ustawy PZP - Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert – wadium wniesione w pieniądzu wpłynęło na konto Zamawiającego w dniu 27.04.2017 po godzinie 10:45, czyli po wyznaczonym terminie składania ofert.

Oferta nr 7
Konsorcjum: ADRIANEX Sp. z o.o., DURANGO K. Ziółkowski, 81-364 Gdynia, 3-go Maja 27/46
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 80,00 
w kryterium II (Organizacja): 20,00
Łącznie: 100,00.

Oferta nr 8
Konsorcjum: ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k, Impel Security Polska Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, ITM Poland S.A. 65-127 Wrocław, ul. Kostrzyńska 3
Otrzymane punkty:
w kryterium I (Cena): 72,37 
w kryterium II (Organizacja): 16,00
Łącznie: 88,37.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2017 11:53 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
10.05.2017 11:52 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
10.05.2017 11:38 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska