Wynik postępowania na usługę ochrony fizycznej na terenie Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Wynik postępowania nr 4/EXP/372/2023 na usługę całodobowej ochrony fizycznej na terenie Centrum Nauki Experyment w Gdyni - 5 miesięcy.

I. Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
 
Oferta nr 1
MEMLING SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk:
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto. 80 punktów;
punkty w kryterium II – W jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi? 10 punktów;
punkty w kryterium III – W jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu – czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika ochrony lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. w przypadku pracownika niezdolnego do objęcia posterunku? 5 punktów;
punkty w kryterium IV– W jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia? 5 punktów.
 
Łącznie: 100,00 punktów.
 
Oferta nr 2
HORUS ROBERT GÓRSKI, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk:
punkty w kryterium I – Cena oferty brutto. 78,73  punktów;
punkty w kryterium II – W jaki sposób koordynator będzie nadzorował i kontrolował jakość wykonywania usługi?  10 punktów;
punkty w kryterium III – W jaki sposób zapewniona zostanie dostępność personelu – czas reakcji w przypadku nie stawienia się pracownika ochrony lub konieczności zapewnienia dodatkowego personelu np. w przypadku pracownika niezdolnego do objęcia posterunku? 5 punktów;
punkty w kryterium IV– W jaki sposób zagwarantowany zostanie stały kontakt zamawiającego z osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia? 5 punktów.
 
Łącznie: 98,73 punktów.
 
 
 
II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MEMLING SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk:
 
III. Umowę podpisano w dniu: 31-01-2023.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2023
Data udostępnienia informacji: 31.01.2023