Wynik postępowania na USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CN EXPERYMENT w GDYNI

W prowadzonym postępowaniu przyznano punkty:

Oferta 1.
LIRECO TECH Sp. z o.o.
Ryczałtowa cena podstawowa miesięczna brutto (C1) – 70,31 pkt
Zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do ceny podstawowej w czasie zamknięcia wystaw (C2) – 3,33 pkt
Łącznie: 73,64 pkt

Oferta 2.
"STEKOP" Spółka Akcyjna (lider konsorcjum)
NIP: 542 10 23 917
"STEKOP - OCHRONA" sp. zo.o. (członek konsorcjum)
Ryczałtowa cena podstawowa miesięczna brutto (C1) – 78,07 pkt
Zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do ceny podstawowej w czasie zamknięcia wystaw (C2) – 5,00 pkt
Łącznie: 83,07 pkt

Oferta 3. ATUT Sp. z o.o.
Ryczałtowa cena podstawowa miesięczna brutto (C1) – 95,00 pkt
Zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do ceny podstawowej w czasie zamknięcia wystaw (C2) – 4,01 pkt
Łącznie: 99,01 pkt

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3.
ATUT Sp. z o.o. NIP: 586 22 59 388, Pl. Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia

Podpisanie umowy planowane jest na 18-01-2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022
Data udostępnienia informacji: 11.01.2022