Wynik postępowania 1/EXP/SP/2020 na usługę ochrony fizycznej osób i mienia w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni nr 1/EXP/SP/2020 i przyznał punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

1. Konsorcjum:
World Systems Sp. z o.o. - Lider
ul. F. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański
Alfa Guard Security Sp. z o. o.
Rokocin 4d, 83-200 Starogard Gdański
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 52,42
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 12.
Łącznie: 64,42

2. Memling Security Sp. z o. o.
Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
punkty w kryterium I – cena oferty brutto: 78,16
punkty w kryterium II – Organizacja i kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20.
Łącznie: 98,16

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Memling Security Sp. z o .o., Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów.

Podpisanie umowy planowane jest na dzień: 11-01-2021.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 29.12.2020