Wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego dróg

ERZ-EZP.271.89.2020.JS                           Gdynia, 09.12.2020r.
(Część 1 i Część 2)
       
 
      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu rocznego dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz wykonanie przeglądu pięcioletniego dla dróg gminnych na terenie Gminy Gdynia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 09.12.2020
Data udostępnienia informacji: 09.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2020 16:14 Dodanie informacji Jolanta Sagan