Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację historycznej górki przy ul. Ejsmonda, dzielnica Wz. Św. Maksymiliana

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację historycznej górki przy  ul. Ejsmonda pod nazwą Arka Pokoleń w Gdyni, dzielnica Wz. Św. Maksymiliana”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.04.2017
Data udostępnienia informacji: 24.04.2017