Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szlaku rowerowego typu singletrack w lasach przy ul. Spokojnej w Gdyni

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach przy ul. Spokojnej w dzielnicy Mały Kack w Gdyni”. (GCS.DZPI.2710.33.2021)
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach przy ul. Spokojnej w dzielnicy Mały Kack w Gdyni”.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 28.12.2021
Data udostępnienia informacji: 28.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2022 09:51 Aktualizacja treści Tomasz Klein
12.01.2022 14:48 Aktualizacja treści Tomasz Klein