Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 44 obręb 0009 Babie Doły w Gdyni przy ul. Dedala

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego na istniejącym boisku betonowym na terenie działki nr 44 obręb 0009 Babie Doły w Gdyni przy ul. Dedala”. (GCS.DZPI.2710.8.2021)
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego na istniejącym boisku betonowym na terenie działki nr 44 obręb 0009 Babie Doły w Gdyni przy ul. Dedala”.
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 maja 2021 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 27.04.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2021 11:58 Aktualizacja treści Tomasz Klein