Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie nr 510088147-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach projektu „Go Out And Live - creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” (zwanego dalej „GOAL”) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA204-050650.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511597-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540028305-N-2019, 540031278-N-2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. 2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, czeków, ulotek, wizytówek, banerów i innych druków (zwanych dalej łącznie „Drukami”), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. Część przedmiotu umowy jest współfinansowana z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach projektu „Go Out And Live - creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” (zwanego dalej „GOAL”) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA204-050650. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1)Plakaty A2 a)format: A2, b)materiał: kreda połysk, min 250 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, d)ilość : 5050 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkadziesiąt projektów. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy: d.1)20 szt. x 5 nakłady , d.2)50 szt. x 4 nakłady , d.3)100 szt. x 10 nakładów , d.4)250 szt. x 15 nakładów . 2)Ulotki Informacyjne do A5 (Race Book) a)format: po złożeniu A5, b)ilość stron/sposób składania: 20 stron, forma książeczki, c)łączenie: Zszyte po środku na 2 zszywki, d)materiał: kreda mat, min 250 g, e)kolorystyka: 4/4 CMYK, f)wykończenie: bigowanie, składanie, g)ilość: 40 000 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkadziesiąt projektów. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy: g.1)1000 szt. x 8 nakładów, g.2)4000 szt. x 8 nakładów. 3)Banery wraz z montażem na kostki promocyjne a)format: 250 wys./ 1010 szer. Cm, b)materiał: baner block out, min 600 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d)wymagania: materiał lekki, wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć) , e)montaż: baner montowany na metalowa kostkę (250x250 cm) , za pomocą specjalistycznej mocnej taśmy dwustronnej + montaż w górnej części za pomocy linek. Linki i taśmy po stronie Wykonawcy, f)ilość: 28 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkadziesiąt projektów. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy: f.1)2 szt. x 4 nakłady, f.2)4 szt. x 4 nakłady, f.3)1 szt. x 4 nakłady. 4)Zaproszenia a)format: po złożeniu 100 x 210 mm, b)materiał: kreda mat, min 350 g, c)kolorystyka: 4/4 CMYK, d)wykończenie: Laminat aksamitny soft dwustronny, wybiórczo lakier UV dwustronny, bigowanie, składanie, e)projekt: Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, f)ilość: 1500 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 5)Foto książka a)format: 300 x 200 mm, poziom, b)ilość stron: 4 + 28 (nadruk na wewnętrznej stronie okładki), c)materiał: okładka z podbiciem tekturowym min 400 g, kreda połysk min 200 g wnętrze, wydruk cyfrowy, technika foto książki, d)kolorystyka: 4/4 CMYK, e)łączenie: klejone po krótkim boku, f)wykończenie: okładka laminat aksamitny mat, elementy wypukłe + lakier UV wybiórczo, g)Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, h)ilość: 45 sztuk /Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 6)Wizytówki a)format: 90 x 50 mm z wykrojnika , b)materiał: kreda mat min 450g/m2, c)kolorystyka: 4/4 CMYK, d)wykończenie: Laminat aksamitny, wybiórczo lakier UV, e)ilość: 2500 sztuk /Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkadziesiąt projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, e.1)50 szt. x 10 nakładów, e.2)100 szt. x 10 nakładów, e.3)200 szt. x 5 nakładów. 7)Teczki tekturowe z wykrojnika a)format: po złożeniu 220 x 305 mm, b)grzbiet: 5 mm, c)materiał: Kreda mat, min 350 g, d)kolorystyka: 4/0 CMYK, e)wykończenie: Laminat aksamitny, wybiórczo lakier UV, bigowanie, składanie, f)gumka: pomarańczowa, g)ilość: 1000 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 8)Papier firmowy a)format: A4, b)materiał: kreda mat min 80g/m2, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, d)ilość: 2000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 9)Kalendarze trójdzielne a)format: 400 x 810 mm, b)materiał: główka kartonowa: karton min 275g/m2, plecki: karton min. 275g/m2, kalendaria: papier offsetowy min 90g/m2, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, full kolor, d)ilość kart: 3x12 kart, full kolor wg projektu zamawiającego, e)uszlachetniania: główka folia mat, f)ilość: 200 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 10)Baner Żagle (561x297 cm) a)format: 561x297 cm (prawa oraz lewa strona), b)materiał: siatka mech, min 270 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d)wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, e)ilość 6 sztuk = 1 komplet, t.j w skład kompletu wchodzi 6 banerów (3 prawe oraz 3 lewe)/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy: e.1)komplet x 3 nakłady. 11)Siatka Żagle a)format: a.1)250 x 450 cm (prawa oraz lewa strona), a.2)360 x 650 cm (prawa oraz lewa strona), b)materiał: siatka mech, min 270 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d)wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, e)ilość: 8 sztuk = 1 komplet, t.j w skład kompletu wchodzą 4 siatki w rozmiarze a.1 (2 prawe oraz 2 lewe) oraz 4 siatki w rozmiarze a.2 (2 prawe oraz 2 lewe) / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy: e.1)komplet x 3 nakłady. 12)Bramownice a)format: a.1)6100 cm x 1700 cm, a.2)6100 cm x 1900 cm, b)materiał: Baner block out, min 600 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d)wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 25 cm, e)ilość: 6 sztuk = 1 komplet, t.j w skład kompletu wchodzi 5 banerów (5 szt. w rozmiarze a.1 oraz 1 szt. w rozmiarze a.2 / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy: e.1)1 komplet x 1 nakład. 13)Plakaty gablota miejska (95,5 x 172,5 cm) a)format: 95 x 172 cm, b)papier: kreda połysk, min 250 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, d)ilość: 50 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkanaście projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, d.1)5 szt. x 10 nakładów. 14)Ścianka sponsorska tekstylna a)format: 2000 x 3000 mm, b)materiał: flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, naciągany bezpośrednio na konstrukcje, c)kolorystyka: 4/4 CMYK, d)konstrukcja: łukowa, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu , e)projekt: Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, f)ilość: 8 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 15)Płyty ze spienionego PCV a)format płyty: 80x60 cm, b)rodzaj płyty: płyta ze spienionego PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c)mocowanie płyty: do istniejącego ogrodzenia, d)płyta musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie do ogrodzenia, e)grubość płyty – min. 5 mm, f)ilość: 2 sztuki / Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 2 projekty/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 16)Płyta ze spienionego PCV: a)format: 120x50 cm, b)materiał: płyta ze spienionego PCV, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c)grubość płyty - min. 5 mm, d)ilość: 15 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt, d.1)5 szt. x 1 nakład , d.2)2 szt. x 3 nakłady, d.3)1 szt. x 4 nakłady . 17)Płyty ze spienionego PCV: a)format płyty: 120x100 cm, b)rodzaj płyty: płyta ze spienionego PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c)grubość płyty – min. 5 mm, d)projekt z programu partnerskiego pn. „ Rzuć kotwicę za granicę”, e)ilość: 4 sztuki / Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 2 projekty/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 18)Ulotki A5 a)format: A5, b)materiał: kreda mat, min 250 g, c)kolorystyka: 4/4 CMYK, d)ilość 2000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, d.1)1000 szt. x 2 nakłady. 19)Dyplom okolicznościowy a)format: A4, b)papier: kreda mat, min 200 g c)kolorystyka: 4/0 CMYK d)ilość: 5000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 20)Czek: a)format: A3, b)papier: kreda połysk, min 300 g, c)kolorystyka: 4/0 CMYK, d)wykończenie: laminowanie, e)Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 szt., f)ilość : 400 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilkaset projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 4.Wykonawca w ramach zamówienia określonego w ust. 2 na potrzeby realizacji projektu MEMTRAIN zleca zobowiązany będzie dostarczyć: 1)Katalog klejony (podręcznik dobrych praktyk) a)format: A4, pion, b)ilość stron: do 70, c)papier: kreda mat min 200 g, d)kolorystyka: 4/4 CMYK, e)łączenie: klejone po długim boku, f)ilość: 20 szt./ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 5.Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-20 oraz w ust. 4 pkt. 1. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 6.Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazane w ust. 3 i ust. 4 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 7.Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a)przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, b)wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 20 oraz ust. 4 pkt. 1 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, c)w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, d)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, e)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, f)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, g)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 8.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 9.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14.W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W dniu 26 kwietnia 2019 r. uchyla się wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 19 kwietnia 2019 r. i zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”), Zamawiający unieważnia postępowania na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 26 kwietnia 2019 r. w trakcie podpisywania umowy została zauważona z Wykonawcą nieścisłość w zapisie przedmiotu zamówienia w §1 ust. 2 pkt 12 umowy oraz w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącym wskazania obmiaru bramownicy. Zamawiający wpisał wymagany wymiar bramownicy tj. 6100 cm x 1700 cm i 6100 cm x 1900 cm, natomiast przedmiotem zamówienia jest standardowa bramownica o wymiarach 610 cm x 170 cm i 610 cm x 190 cm. Wykonawca zaoferował w swojej ofercie cenę za wykonanie standardowej bramownicy o wymiarach 610 cm x 170 cm i 610 cm x 190 cm, co jest jednak niezgodne z zapisem Zamawiającego. Ze względu, że na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest wstanie dokonać stosownej poprawy i zmiany zapisów dotyczących obmiarów bramownicy w umowie oraz dokonać stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert zamieszczając taką informacje również na stronie internetowej dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, oraz kierując się zasadą art. 7 ust. 1 Ustawy przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców, konieczne jest unieważnienie postępowania jak w sentencji.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

           
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Jakość wydruków” 40%,”)
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Anton New Technology Sp. z o.o. z siedzibą Wieluniu (98-300) przy ul. 18-go Stycznia 98B. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    jakość wydruków 40% = 37 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 97 punktów. Cena oferty brutto wynosi 141.375,38 zł.
 
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 25 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2019
Data udostępnienia informacji: 19.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2019 15:04 Dodanie informacji Anna Urbańska
07.05.2019 15:03 Aktualizacja treści Anna Urbańska