Unieważnienie postępowania na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szlaków rowerowych typu singletrack w lasach komunalnych w Gdyni"

Gdynia, dnia 16 marzec 2020 r.
 
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.11.2020
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szlaków rowerowych rekreacyjnych typu singletrack oraz zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 12.300,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 16.03.2020
Data udostępnienia informacji: 16.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2020 12:41 Aktualizacja treści Tomasz Klein