Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia, dnia 08 kwietnia 2011 r.
 
L.dz. 1742/JB/2011
 
 
INFORMACJA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie pojazdów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" - znak sprawy 11/PN/2011, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08 kwietnia 2011 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.04.2011
Data udostępnienia informacji: 08.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2011 14:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski