Termomodernizacja i remont elewacji Przedszkola 22 w Gdyni

dotyczy:  przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Termomodernizacja i remont elewacji Przedszkola 22 w Gdyni”


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 14.08.2019 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Termomodernizacja i remont elewacji Przedszkola 22 w Gdyni”.
Wpłynęło 6 ofert.
OCENA

Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.
Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 100,00 pkt., została złożona przez:
„ADREM” Zakład Remontowo Budowlany, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16, 81-455 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Walaszkowska
Wprowadził informację: Joanna Walaszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Walaszkowska
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2019 17:25 Dodanie informacji Joanna Walaszkowska
26.08.2019 15:36 wersja robocza Joanna Walaszkowska
26.08.2019 15:35 wersja robocza Joanna Walaszkowska
26.08.2019 15:29 wersja robocza Joanna Walaszkowska