Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.1.2020
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750 000 euro
 
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58  622-11-64, 622-35-74, REGON 191439845.
 
II. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 – usługi     ochroniarskie.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
 
IV. Termin realizacji zamówienia:
od godziny 12:00 w dniu 27.12.2020 roku do dnia 27.12.2021 roku do godziny 12:00.
 
V. Data udzielenia zamówienia: 15 grudnia 2020 roku.
 
VI. Cena wybranej oferty brutto: 1.760.571,35 zł.
 
VII. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
NORD Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-254) przy ul. Partyzantów 76.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2020 13:13 Aktualizacja treści Tomasz Klein
08.12.2020 13:25 Aktualizacja treści Tomasz Klein
01.12.2020 13:10 Aktualizacja treści Tomasz Klein
27.11.2020 13:39 pytania i odpowiedzi Marzena Angielczyk