Świadczenie usług kierowania i obsługi (działania AZ) pojazdów specjalnych (pługo-posypywarko-solarek) będących w dyspozycji Zamawiającego

ERZ-EZP.271.80.2020.MK                                                                                         Gdynia, 19.10.2020r.
 
 
                     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
                                  O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 
 
 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny zamówienia: EZP.271.80.2020 pn.: Świadczenie usług kierowania i obsługi (działania AZ) pojazdów specjalnych (pługo – posypywarko - solarek) będących w dyspozycji Zamawiającego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 19.10.2020
Data udostępnienia informacji: 19.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2020 14:53 Dodanie informacji Jolanta Sagan