SP 23 w Gdyni - informacja z otwarcia ofert i wybór oferty dot. Organizacji warsztatów ogrodniczych z piknikami w Otwartym Ogrodzie Społecznym

SP 23 w Gdyni - informacja z otwarcia ofert i wybór oferty dot. Organizacji warsztatów ogrodniczych z piknikami w Otwartym Ogrodzie Społecznym.

Do realizacji wybrana została oferta złożona przez Fundację Ziołogród (ul. Chylońska 169, 81-007 Gdynia). Cena brutto wybranej oferty 10 000 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów tam zawartych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Zamorowska
Wprowadził informację: Ewa Matysiuk
Data wytworzenia informacji: 08.08.2023
Data udostępnienia informacji: 09.08.2023