Rozstrzygnięcie postępowania na Promocję Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej w II połowie 2018 roku

Gdynia, dnia 08 sierpnia 2018 roku.
l.dz.   4201/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.43.2018
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w II połowie 2018 roku”  - II część zamówienia.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Klub Sportowy  „BAŁTYK” Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. ul. Olimpijskiej 5/9. Cena oferty brutto wynosi 280.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 08.08.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018