Rozstrzygnięcie postępowania na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni

Gdynia, dnia 13 marca 2018 roku.
l.dz. 1236/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.4.2018
 

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym półroczu 2018 roku”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę SE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Iwiczna (05-515) przy ulicy Zimowa 31A/28. Cena oferty brutto wynosi 202.952,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018
Data udostępnienia informacji: 13.03.2018