Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni.

Gdynia, dnia  20 czerwca 2018 roku.
L. dz. 3248/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.22.2018
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  Dostawę wraz z montażem urządzeń dla Parku Street Workout przy ul. Melisowej w Gdyni.

Wybrano ofertę złożoną przez Fit Park Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Toruniu  (87-100) przy ul. Wielkopolska 74.
Cena oferty brutto wynosi 72.877,50 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018