Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń crossfitu przy ul. Chabrowej

Gdynia, dnia 25 października 2017 roku.
l.dz. 5841/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.69.2017         
                                   
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę wraz z montażem urządzeń crossfitu  na terenie Szkoły Podstawowej nr 16, przy ul. Chabrowej w Gdyni.

Wybrano ofertę złożoną przez Macieja Ignaciuk i Tomasza Dąbrowskiego prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą PT s.c. M. Ignaciuk,  T. Dąbrowski z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ulicy Marynarki Polskiej 96.  Cena oferty brutto wynosi 35.622,08 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2017
Data udostępnienia informacji: 25.10.2017