Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjnych w postaci koszulek wraz z nadrukiem

Gdynia, dnia  09 października 2017 roku.
L. dz. 5566/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.71.2017
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę materiałów promocyjnych w postaci koszulek  wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Wybrano ofertę złożoną przez Macieja Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Perfekt - Druk Maciej Wiśniewski z siedzibą w Wąpielsk (87-337) przy ul. Długie 3a. Cena oferty brutto wynosi 150.694,68 zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017