Rozstrzygnięcie postępowania - II część - na dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez

Gdynia, dnia 13 lutego 2018 roku.
L.dz.809/2018                                                                     
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.7.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie II części postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z rozstawieniem barierek dla potrzeb biegów/imprez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w roku 2018”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Boguckiego i Tomasza Boguckiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno – Usługowa BOGART s.c. Stanisław, Tomasz Boguccy z siedzibą w Gdańsku (80-513) przy ul. Walecznych 11 - 13.  Cena oferty brutto wynosi 85.854,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018