Rozstrzygnięcie postępowania Dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla siłowni zewnętrznej przy ul. Wzgórze Bernardowo w Gdyni

Gdynia, dnia 19 lipca 2017 roku.
l.dz. 4018/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.38.2017         
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla siłowni zewnętrznej przy ul. Wzgórze Bernardowo w Gdyni”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Marka Starczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Starmax Marek Starczewski z siedzibą w Bąkowie (83-050), przy ulicy Rycerska 3.
Cena oferty brutto wynosi 15.998,61 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 19.07.2017
Data udostępnienia informacji: 19.07.2017