Remont hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 - 22/PN/2011

 

Gdynia, dnia 03 sierpnia 2011 r.
 
L.dz. 4076/JB/2011
 
 
 
INFORMACJA
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Remont hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5"
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż w pierwszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5" znak sprawy 22/PN/2011, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03 sierpnia 2011 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.08.2011
Data udostępnienia informacji: 03.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2011 15:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski