Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5

Gdynia, dnia 07 października 2011 r.
L.dz. 5464/JB/2011
 
 
INFORMACJA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5" znak 25/PN/2011.
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5" znak sprawy 25/PN/2011, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07 października 2011 r. do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.10.2011
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2011 11:27 Dodanie informacji Maciej Zaborski