Realizacja zadań związanych z organizacją Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020

Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.2.2019
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro
 
 
Realizacja zadań związanych z organizacją Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020
 
I.           Nazwa i adres Zamawiającego
Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58  622-11-64, 622-35-74, strona internetowa www.gdyniasport.pl, REGON 191439845.
 
II.         Informacja o trybie i stosowaniu przepisów
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy.
 
III.       Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań związanych z organizacją wydarzenia sportowego pod nazwą Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 29 marca 2020 roku.
 
IV.      Termin realizacji zamówienia :
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 roku,  w tym wydarzenie sportowe pod nazwą Mistrzostw Świata w Półmaratonie Gdynia 2020 odbędzie się w dniu 29 marca 2020 rok.
 
V.        Data udzielenia zamówienia: 16 stycznia 2020 roku.
 
VI.      Cena wybranej oferty brutto: 2.605.899,06 zł.
 
VII.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
SE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej (05-515) przy ulicy Zimowej 31A/28.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2020 14:20 Aktualizacja treści Maciej Zaborski