Przetarg na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich SN oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich PN zasilanych energią elektryczną.

Przetarg na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną.

Portal, za pomocą którego prowadzone było Postępowanie:
https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia

Wynik Postępowania dostępny jest pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/art_att/194fc239418e24d10ca226a6167785cd.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2021
Data udostępnienia informacji: 30.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2021 14:27 Inne Monika Karwowska
30.04.2021 14:23 Inne Monika Karwowska