Promocję Miasta Gdyni przez zespół Rugby Club Arka Gdynia, podczas Międzynarodowego Turnieju rugby Haagsche Rugby Dagen 2012.

Gdynia, dnia 17 sierpnia 2012 r.
L.dz. 3606/2012
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2711.28.2012
 
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień Publicznych na Promocję Miasta Gdyni przez zespół Rugby Club Arka Gdynia, podczas Międzynarodowego Turnieju rugby Haagsche Rugby Dagen 2012, który odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 w Hadze.
 
 
 
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), (zwana dalej „Ustawą"), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Promocję Miasta Gdyni przez zespół Rugby Club Arka Gdynia, podczas Międzynarodowego Turnieju rugby Haagsche Rugby Dagen 2012, który odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 w Hadze", gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Wykonawca w dniu 16 sierpnia 2012 r. poinformował Zamawiającego, iż z przyczyn od niego niezależnych, nie może uczestniczyć w Międzynarodowym Turniej rugby Haagsche Rugby Dagen 2012, który odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 w Hadze.
 
W związku z tym, że Wykonawca nie będzie brał udziału w turnieju, nie ma możliwości udzielenia zamówienia publicznego na Promocję Miasta Gdyni przez zespół Rugby Club Arka Gdynia, podczas Międzynarodowego Turnieju rugby Haagsche Rugby Dagen 2012, który odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 w Hadze.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.08.2012
Data udostępnienia informacji: 17.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2012 13:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski