Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanego na terenie Gdyni”.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR z siedzibą w Skwierzyna (66-440) przy ulicy os. Grunwald  6a/4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)      cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2)      „Ekspozycja logo lub  nazwy Miasta Gdyni na koszulkach zawodników wręczanych uczestnikom Zawodów” 20% = 20 punków,
3)      Ekspozycja logo lub  nazwy Miasta Gdyni na koszulkach dla osób pracujących podczas Zawodów 20% =  20 punktów,
i łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 123 000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.06.2019
Data udostępnienia informacji: 17.06.2019