Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo

Numer postępowania: GCS.DZPI.2701.5.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo”
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2021 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2021 13:51 Aktualizacja treści Marzena Angielczyk
28.04.2021 10:48 Aktualizacja treści Marzena Angielczyk
20.04.2021 12:25 Dodanie informacji Marzena Angielczyk